Energi och miljö

Brandskyddsmåla och brandskyddstäta din fastighet

Brandtätning är en viktig del av en fastighets brandskydd. Genom att brandtäta eller att brandskyddsmåla synliga stålbalkar i taket om du har en öppen planlösning. Detta skapar en säkrare fastighet ifall det skulle ske en brand, då röken och elden inte kan sprida sig samt värmen avleds mer effektivt på en bärande stålbalk.

Brandskyddsmålning är enkelt och ger ett väldigt bra skydd

Brandskyddsmålning är ett viktigt steg för att skydda en byggnad mot brand. Färgen eller fogen appliceras på väggar och tak i en byggnad. Den hjälper till att förhindra brandspridning i händelse av en brand. Färgen innehåller en flamskyddskemikalie och den belägger också ytan på ett sådant sätt att elden inte lätt kan spridas.

Användningen av brandskyddsfärg är inte begränsad till byggnader, utan den kan även användas på fartyg, flygplan och andra fordon. Faktum är att alla föremål som behöver skyddas mot brand kan dra nytta av denna typ av färg.

Skydda din fastighet genom att brandstäta

Det finns några saker du kan göra för att hjälpa till att skydda din fastighet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kristianstad från bränder. Ett förslag är att installera ett sprinklersystem som hjälper till att släcka bränder snabbt.

Brandskyddsmålning, brandtätning eller brandfogning är båda viktiga åtgärder för att skydda en fastighet mot brand. I Stockholm finns det ett antal företag som erbjuder tjänster inom exempelvis fasadrenovering. Det är viktigt att göra din research innan du väljer ett företag, det är bra att kontrollera med experter.

Du kan också använda brandsäkra material i byggandet, till exempel betong, tegel och stål. Slutligen kan du skapa brandgator genom att separera byggnader med utrymme, eller genom att installera murar eller andra barriärer. Det kan exempelvis vara att vissa typer av brandskyddsfärg, som är mer betydligt mer motståndskraftiga mot värme än andra. Det kan vara bra att välja rätt sorts färg. Vissa kan vara mer motståndskraftiga mot flammor eller rök.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln