CoreCode erbjuder ett flertal utbildningar som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och göra dig till en bättre ledare. Utbildningarna leds av certifierade handledare som hjälper deltagarna genom  de olika momenten i kurserna.

Några av de utbildningarna som finns på CoreCode är UGL, Utveckling av Grupp och Ledare som är Sveriges populäraste ledarskapsutbildning och har en hög efterfrågan på marknaden. Utbildningen går ut på att du får kunskaper om destruktiva strukturer och du får även konkreta verktyg och modeller som kan användas i vardagen efter utbildningen. Om du är chef eller gruppledare så är det bra att kunskaper om hur du hanterar olika situationer som kan uppstå på arbetsplatsen. Utbildningen passar alla som jobbar i ett team, såsom chefer, ledare och medarbetare.

Hos CoreCode hittar ni även utbildningar i JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap och Fördjupning i UGL.

Utbildningen i JGL fokuserar på att motverka sexuella trakasserier, härskartekniker och andra dåliga beteenden på arbetsplatsen genom att ge kunskap om jämställdhet och Jämlikhet. Metoo-rörelsen visade att det fanns ett behov av att ge kunskap och utbildning kring de normer och normsystem som finns.

Fördjupningskursen inom UGL går in på din personliga utveckling där du fördjupar din självinsikt och ökar kunskaperna om grundläggande förutsättningar som ni behöver för att bli en bra ledare. I utbildningen får du träna ledarskap, kommunikation, feedback och konflikthantering. Kravet för att gå den här utbildningen är att du har gått UGL version 2008 eller senare.