En halvpall har väldig många olika användnings områden. De har rationaliserat och förenklat lagerarbete i många decennium och är en del av många människors arbetsdag. En halvpall eller flera gör att tunga föremål kan hanteras utan stor kroppslig påfrestning och de kan användas som provisoriska trappor. Om de målas kan de också fylla en funktion ute i en butik som till exempel varuhylla. De kan såklart byggas av privatpersoner men då gäller det att det är gjort på ett riktigt sätt. Dåligt trä eller dåligt spikat/skruvat kan resultera i en katastrof för mer än din halvpall. Själva dimensionerna på halvpallar kan såklart skifta men konstruktionen är sådan att de går att stapla många ovanpå varandra utan problem. Eftersom en halvpall är gjord av trä så är dennes vikt inte obetydlig utan det krävs kraft att flytta den. Halvpall kan lyftas med både en motordriven gaffeltruck eller handdriven smidigare handtruck. Halvpall är perfekt och spar enormt mycket tid vid lagerarbete med tyngre varor. Det är alltid bra att ha några reserv exemplar eftersom en halvpall lätt kan gå sönder.

Halvpallar är av en enklare konstruktion än lastpallar men lika funktionen och de väger mindre. De har måtten 800 X 600.