Juridikutbildningar

Examen efter avslutade juristutbildningar

Det finns två olika former av juristutbildningar som leder till en examen i Sverige. Dessa juristutbildningar leder till tre typer av examen, antingen till en yrkesexamen i juridik, juristexamen eller till en generell examen i juridik eller rättsvetenskap. Under yrkesexamen läser man blanda annat konstitutionell rätt, civilrätt, straffrätt med mera. För att få en yrkesexamen krävs också att man genomför ett examensarbete på minst 30 högskolepoäng. Har du en sådan utbildning i bagaget har du sedan behörighet till samtliga juristyrken i Sverige. För behörighet till notarietjänstgöring och anställning inom rättsväsenden är avlagt yrkesexamen ett krav.

De juristutbildningar som leder till en mer generell examen ger inte den behörighet som krävs för notarietjänstgöring. Arbetsrätt, rättsvetenskap och handelsrätt är fristående kurser som går bra att läsa utanför utbildningsprogrammen.

Utbildning

En annan typ av examen efter avslutade juristutbildningar är en så kallad yrkesexamen. Om du siktar på en yrkesexamen omfattar juristutbildningen cirka 270 högskolepoäng vilket motsvarar 4,5 års studier. De andra juridiska utbildningsprogrammen omfattar studier på minst tre år. Efter grundnivå kan man ta ut en kandidatexamen på 180 hp. Därefter finns det möjlighet att på vissa orter, fortsätta läsa på avancerad nivå till en magister (ytterligare 60hp) eller en masterexamen (ytterligare 120 hp). Sen finns forskarnivå samt Licentiatexamen och Doktorsexamen att tillgå efter detta.