Med hjälp av en lastpall’s återvinning kan du öka effektiviteten i försörjningskedjan genom att förbättra hantering och genom att minska kostnaderna för lagring.

Återanvändbara lastpallar är hållbara och tillgängliga i hela världen inom bekvämt placerade servicecenter nära dig vid en tidpunkt som passar dig.

Lastpallar – Kombinerade fördelar för ditt företag

lastpall

Minska driftskostnaderna – inget kapital utgift för lastpallar eller plattformar sjöfart
Få större budget flexibilitet eftersom du bara betalar för det du behöver, när du behöver det
Lös materialhantering krav med tillgång till rådgivning från branschexperter
Möt försörjningsbehov under tider av säsongsmässiga eller oväntade spikar som utrustning finns tillgänglig on-demand
Minska personalkostnader utan lastpall upphandling eller bortskaffande program för att hantera
Spara på investeringar utan föråldrad utrustning på din balansräkning
Fokusera på din kärnverksamhet, inte utrustning
Minska miljöpåverkan med återanvändbara förpackningar

lastpallar är inte bara en investering för ditt företag utan också för miljön. man kan till och med tjäna på att leta fram dem ur garaget om man har företag som