Markis funderingar!

Jag satt och funderade på hur man antingen kan förlänga sin markis eller bygga en markis under det ursprungliga taket.

De typ av markis jag tänkte skulle innebära spika en 2×6 på väggen, precis under takstolarna. På baksidan, skulle den sträcka sig från den vänstra kanten av huset till den första vertikala trim på sidospår, och på sidan, den fulla längden. Jag skulle då installera markiser, (minst 3, men skulle antagligen behöva mer) ca 4 meter ut från huset med en tvärbalk så att jag kunde installera takbjälkar fästa på 2×6 på väggen och skårade att ställa på tvärbalken stöds av stolparna. Lägg sedan ett plåttak ovanpå det.

Fördelen med denna metod är att det skulle ge en fin bred markis och leda vatten långt bort från husgrunden. Nackdelen är att det kanske ser roligt och du har inlägg som kunde backas in med en bil eller något liknande.

Det andra alternativet skulle vara att försöka förlänga de befintliga markiser jag har. Jag kunde behålla original takbjälkar.

Jag antar att det tredje alternativet skulle vara en hybrid av de två första alternativen, använd special takbjälkar, men sträcker ut dem och stödja ändarna på inlägg / tvärbalkar.

Men jag kommer nog fundera vidare.

och om jag inte kommer loss med funderandet får kanske grabbarna på http://www.dittsolskydd.se/ lösa det till mig