Är ganska vanligt i Europa, naturliga pooler är i sin linda i USA.

Fråga de flesta amerikanska swimming-pool entreprenörer att bygga en naturlig pool och chansen att de kommer rulla ut en lång lista av varor, inklusive armeringsjärn, gunite, glasfiber, klor och en energi-påfrestande filtreringssystem. Men på senare år har några byggare och ett växande antal husägare lärt sig hur man bygger pooler utan att förlita sig på en massa tillverkade material och kemiska tillsatser. De har funnit att det är möjligt att konstruera pooler som är mer om att bygga med naturen och smälter in i naturlandskapet. Naturliga pooler använder grus sten och lera i stället för betong eller glasfiber, och vattenväxter i stället för skadliga kemikalier och komplicerade mekaniska filtreringssystem. Växterna berika poolen med syre, stödja nyttiga bakterier som konsumerar skräp och potentiellt skadliga organismer, och ger livsmiljö till grodor, trollsländor och andra vatten liv. Resultatet är en vacker, ekologiskt variationsrika system som är relativt billigt att bygga. Naturliga pooler kräver inga skadliga kemikalier, är ganska enkla, och kräver endast ett minimum av hantering efter färdigställande. Du kommer inte att behöva tömma poolen varje höst. Förutom att toppa upp den då och då så räcker det med en fyllning.

Ett högst intressant alternativ för naturälskaren

Läs mer om alla sorters pooler på : swimmingpooler.net