För takisolering kan olika material användas. Både organiska och konstgjorda som t. ex. plats. Vid husbygge tidigare i historien använde man de material som var tillgängliga och lätta att hantera. Skulle man t. ex. bygga ett hus i det torvmosse rika västra småland, var torv materialet som användes för isolering i tak. Torv är såklart inget perfekt material, men fanns det i stor kvantitet i området var det smidigt att använda detta material. Jord och halm har också traditionellt används i sveriges historia på grund av tillgängligheten i det gamla bondesamhället. Kutterspån användes också ofta förr. Detta är ett material med stor brandfara.

Ett dåligt isolerat tak släpper ut den värmaste luften som samlas i taket, i värsta fall kan också väta tränga igenom. Då måste ny takisolering in omgående. Isolering är en viktig del av ett husbygge. För takisolering måste materialet vara tåligt för påfrestningar av olika slag. Materialet bör vara så brandsäkert som möjligt och tåligt för olika skadedjur och temperaturväxlingar. Brandrisken i ett hus är naturligtvis större vid öka temperaturer och om det skulle brinna så bör isoleringen vara av den arten att den bromsar elden. Skumglas är ett modernt och billigt alternativ. I gamla hus kan takisoleringen behöva förstärkas eller bytas ut. Isolering i tak material kan vara svåra att byta på egenhand och mycket tid kan sparas med professionell hjälp. Det räcker inte med isolering i väggarna för att ha ett bekvämt hus, samtidigt måste ett naturligt luftflöde ske, man ska inte behöva öppna fönstret för att få in nytt syre. I många nya hus är det tät isolering, en fördel mot äldre hus är att inte stora mängder värme går förlorad. I många äldre hus eldar man med ved, vilket är ett billigt alternativ i förehållande till elektriska element. Takisolering är därför av största vikt och isolering av tak kan ske med olika material. På Sundolitt.se kan man läsa mer om isolering för tak.