Fönstrets funktion och plats inom byggnation

Ett fönster är en öppning i en vägg, dörr eller ett tak som tillåter passage av ljus, luft och ljud. Vanligtvis är moderna fönster glasade eller på annat sätt utrustade med ett mer eller mindre genomskinligt material. Fönsterglaset hålls på plats av en fönsterram eller båge. Denna fästs sedan i fönsterkarmen. Många fönster är uppdelade med två eller flera bågar. De skiljs då av en vertikal mittpost och/eller en horisontell tvärpost. En fönsterbåge kan också delas in i flera mindre fält med spröjsverk. De flesta fönster kan öppnas för att möjliggöra god ventilation. Fönstret har vanligtvis ett handtag, en spärr, hake eller liknande mekanism för att hålla det stängt eller låst. Även om fönstertillverkning idag är en till stor del industriell process har många företag inom branschen sin bakgrund i en hantverkstradition, där man byggt upp stor kunskap om material, hållfasthet och de speciella krav som klimat och miljöhänsyn ställer. Denna artikel berör främst fönster för privatbostäder.

Fönstertyper – öppningsbara fönster

Det finns många olika typer av fönster. De öppningsbara fönstren kan indelas i kategorierna skjutfönster och vridbara fönster. Skjutfönster öppnas genom att de dras i höjdled eller sidled. De typiska fönster som påträffas i många engelska hem är exempel på skjutfönster som öppnas genom att dras vertikalt. I många sydeuropeiska länder är skjutfönster som dras horisontellt vanliga. I Sverige är däremot det vridbara fönstret det vanligast förekommande. De vridbara fönstren får sina olika benämningar utfrån det sätt som vridningen är konstruerad: det sidohängda fönstret med gångjärn på ena sidan, det överkantshängda fönstret med gångjärnen placerade upptill, det underkantshängda fönstret med gångjärnen nedtill, samt pivåfönstret och vridfönstret som vrids kring en horisontell eller vertikal mittaxel. Här kan också nämnas det s.k. dreh-kipp fönstret som har en praktisk dubbel användning, nämligen dels en vädringsfunktion där fönstret öppnas (tippas) inåt i överkanten, dels en funktion som öppnar fönstret inåt som ett vanligt sidohängt fönster.

fönsterbyte

Fönster – materialval

Fönster tillverkas vanligtvis i trämaterial men aluminium är också ett eftertraktat val, då främst på grund av dess utomordentliga egenskap av underhållsfritt material. En kombination av de två materialen kan dessutom förekomma, ett träfönster försett med att yttre hölje av aluminium som skydd mot väder och vind. Det finns även så gott som helt underhållsfria PVC-fönster. Ett träfönster är trots allt det klassiska valet för en gedigen och genuin känsla i ett hus. Moderna träfönster måste sägas vara de mest populära i Sverige och fönstertillverkare har genom åren utvecklat och förfinat sin produktion där bl.a. ytbehandling, rötskydd och träets inneboende kvalitet garanterar en lång livslängd med minimalt underhåll. När man ska göra ett fönsterbyte så gäller det att ha rätt material.