Energi och miljö

Vad är en bakgrundskontroll och vad innefattar en sådan?

I en allt mer komplex värld där arbetsgivare och företag vill säkerställa att de anställer den mest lämpliga och tillförlitliga personen för varje position, blir bakgrundskontroller allt vanligare. En bakgrundsanalys handlar om att göra undersökningar om en persons tidigare erfarenheter, utbildningar, hobbys, och även om hans eller hennes personlighet och beteende.

Det finns många olika saker som en bakgrundskontroll kan omfatta. En av de vanligaste är att kontrollera personens tidigare anställningar. Detta kan göras genom att kontakta tidigare arbetsgivare och be om referenser eller genom att granska CV:n som personen har lämnat in. Arbetsgivare är också intresserade av personens utbildning och utbildningsbakgrund, och det är vanligt att en bakgrundskontroll inkluderar att ta reda på huruvida den sökande har rätt behörighet och examina.

En annan viktig del av en bakgrundskontroll är att ta reda på om personen har begått några brott eller om han eller hon har tidigare erfarenheter av narkotikamissbruk. Arbetsgivare vill naturligtvis undvika att anställa personer som kan utgöra en risk för företaget eller andra anställda. Det är också viktigt att ta reda på om personen har gått igenom konkurs eller har några ekonomiska problem, eftersom detta kan indikera en öppenhet för utpressning.

När det gäller att granska en persons personlighet och beteende kan det vara viktigt att ta reda på om personen har haft problem med sociala relationer eller om han eller hon har några svårigheter med att hantera stressiga situationer på jobbet. På vissa arbetsplatser kan det vara viktigt att vara särskilt diskret och ge kunder eller klienter ett professionellt intryck, så det är viktigt att se till att personen har goda kommunikationsfärdigheter och en hög grad av empati.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att en bakgrundskontroll inte bara är en undersökning av sökandens tidigare erfarenheter utan även en undersökning av faktorer som kan påverka personens framtida prestation. Det är därför viktigt för arbetsgivare att anpassa sina bakgrundskontroller till varje enskild position och arbetsmiljö. Det finns ingen universell bakgrundskontroll som fungerar för alla fall och som det finns inget sätt att garantera att en person kommer att vara tillförlitlig eller lämpad för en roll, men genom att ta hand om dessa grundläggande problem och genom att använda de rätta verktygen och processerna kan företag öka sina chanser för att hitta den perfekta kandidaten.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln