Flir värmekamera eller Ir-termometer för att upptäcka läckor

  Flir Värmekamera vs Ir termometer

Flir värmekameraI takt med att tekniken avanceras kan vi hitta energibovar på ett snabbt och lätt sätt. På byggen runt om i världen har vi försökt att minimera värmeutsläpp genom att undersöka byggnader med exempelvis en ir-termometer. Termometern mäter enbart en punkt i taget. Det är ett mycket tidskrävande moment i bygget och det kan ibland vara svårt att upptäcka större läckor (luft, vatten isolering). Där kan det vara läge att använda en Flir värmekamera. Då får du snabbt en större överblick om var byggnaden eller huset inte håller tätt.

Det går att lokalisera köldbryggor, upptäcka sprickor i vattenledningar, risk för mögelangrepp och konstruktionsmissar med mer. Fördelarna med en Flir värmekamera är överlägsen en ir-termometer med en mätpunkt i taget. Om du tex vill se hur isoleringen av din byggnad fungerar rekommenderas att undersöka det under vinterhalvåret då temperaturen skiljer sig minst 10 grader celsius mellan inne och yttertemperatur. Då kan du utföra en så kallad termografi inspektion med flir värmekamera.

För att kontrollera luftläckage behövs en större förändring i lufttrycket vilket kan göras med en”Blower door” och att temperaturskillnaden är väl tilltagen när du använder Flir värmekamera. Om ett luftläckaget får fortgå okontrollerat kan detta leda till fuktskador som kondens på väggar och innertak. I värsta fall blir din byggnad angripet av svamp och mögel som är ett farligt hälsoproblem.

Köldbryggor brukar uppkomma främst i skarvar mellan tak/golv och vägg. Värmen försvinner ut genom små glapp och springor och det resulterar i exempelvis kalla väggar och slöseri med värmen.

Med värmekameran är det lätt att hitta vattenskador i plana tak och det görs med fördel på kvällen då taket har hunnit bli nedkylt.
Andra tråkiga vattenskador kan Flir även upptäcka i golv av olika sorters material, om tex golvvärmen eller något vattenburet rör har gått sönder.

Med andra ord är en Flir värmekamera att föredra framför en ir-termometer som inte alls kan komma upp i samma effektivitet på långa vägar.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *