Energi och miljö

Juristbyrå som specialiserar sig på arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätten påverkar alla företag som har anställda och alla som arbetar i ett av dem. Ändå är det få som verkligen vet innebörden av arbetsrätt. Vi kommer att försöka åtgärda detta idag. Detta är en artikel för arbetsgivare och anställda som vill lära sig mer om sina rättigheter och skyldigheter.
RiVe Juridiska byrå är en juristbyrå med skarp erfarenhet inom arbetsrätt. Deras jurister är specialister på arbetsrättsligafrågor och hanterar dagligen ärendet rörande arbetsrätt.

Lex Sarah-Skandal

De företräder såväl privatpersoner som företag och myndigheter. Ett särskilt fall som hamnat på RiVes bord var Lex Sarah-skandalen som hände i Hedemora kommun för något år sedan där två socialsekreterare avskedades för att ha påpekat brister i kommunens hantering av ärenden. Bland annat ett ärende gällande en pojke som regelbundet hade blivit utsatt för våld i sitt hem av sina föräldrar vilket dem två nya socialsekreterarna lyfte fram till förvaltningschefen men det hände ingenting där. Dem två socialsekreterarna valde att kontakta RiVe Juridiska Byrå när dem började känna oro kring hela situationen, det handlade om brott mot offentlighetslagen och sekretesslagen.

RiVe tog hand om ärendet

Det var RiVes arbetsrättjurist Henric Einarsson som åkte ner och tog hand om ärendet. I en artikel från Dagensjurdik uttalar han sig om händelsen:

”Jag och min kollega åkte ner och kom in till vad jag skulle beskriva som ett ganska spänt möte. Jag får intrycket av att anställda är mer insatta än förvaltningschefen som hävdar att de brutit mot sekretessregler och gjort sig skyldiga till dataintrång när de gått igenom de här ärendena. Det visar sig att hon har en bakgrund från sjukvården och vi påtalar att det är olika regler, men hon säger bara att det inte spelar någon roll och att de två berörda kommer att få sparken”

Läs mer om hur RiVe hanterade ärendet vad som hände i Lex Sarah-skandalen i Hedemora.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln