Energi och miljö

Rive Juridiska byrå – Lång erfarenhet av frågor inom arbetsrätt

RiVe Juridiska Byrå har lång erfarenhet av frågor inom arbetsrätt och representerar hundratals individer, företag och myndigheter varje år. RiVe arbetar enligt egenutvecklade metoder och på så vis kombinerar de sin omfattande expertis och branschkunskap för juridiska frågor inom dessa områden. Juristerna på Rive hanterar många olika typer av frågor varje arbetsdag.

Juridik handlar om läran kring rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som bedriver juridiskt arbete är jurist eller advokat, förutsatt att han har vidtagit nödvändiga utbildningssteg och blivit invald som medlem i Advokatsamfundet. Alla advokater är jurister, men inte alla jurister kan bli advokater. Detta är en förenklad förklaring kring vad som skiljer jurist och advokat åt.

Rive erbjuder utbildningar inom arbetsrätt som fokuserar på arbetsrättens centrala delar och ger dig grunderna inom arbetsrätt. Efter avklarad utbildning erhåller du kunskap och kompetens för att kunna hantera arbetsrättsliga frågor. Du kommer lära dig tillämpa de olika regler och avtal inom LAS, samt hur du som arbetsgivare borde agera för att kunna förhindra tvister och kunna skydda verksamheten.

RiVe har som mål att uppnå bästa resultat oavsett vilka förhållanden som gäller. RiVes jurister gör allt för att vinna och om detta inte är möjligt finns det alltid alternativa vägar att nå målet. RiVe är fokuserade på dina intressen snarare än de potentiella lagar som de flesta andra byråer stenhårt fokuserar på. RiVes kunder inkluderar allt från privatpersoner, företag och multinationella företag och organisationer.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln