Energi och miljö

Laga din skorsten: Glidgjutning

Glidgjutning med keramiskt bruk

Den v:a kanalen skall dras med keramisk massa, det är ett bruk som vars beståndsdelar består att en ballast, dvs en slags sand som tål höga temperaturer, sedan ett bindemedel, vanligtvis en cementbaserad kombination. Detta bruk appliceras allteftersom man drar pipan med en sudd, konsten är att dra sudden och lägga ut jämt lager med bruk, För att uppnå ett fullvärdigt resultat så brukar vi dra kanalen minst 5-6 ggr innan vi är nöjda, mellan varje dragning så måste man låta bruket brinna och torka, det reagerar nämligen med sotet på väggarna och biter sig fast. Drar man för nära inpå föregående så kan det vatten som tillförs göra att allt lossnar bitvis, sedan kan bruket sjunka och bilda hyllor(skägg), om de sedan brinner kan det bli mycket svåra att åtgärda, dessutom så minskar kanalens areal, vilket påverkar förmågan att svälja rökgaser. Här nedan är ett exempel på en dragning som inte är yrkesmässig.
Rökkanalen kan ha varit tät vid besiktning, men har den en stomme som håller när sotaren skall sota? Tydligen har den varit mycket tunn då bitar fallit bort och man kan skönja tegelytan längre ner. Om en brandskyddskontroll visar otät kanal igen då kan det bli aktuellt att reklamera kanalen och faller detta in under 10 år från utfört arbete så blir hantverkaren nödgad att lösa problemet.
Den vänstra är dragen max 2 ggr och den högra 4 ggr och med väntan och ytterliggare 2 ggr. Om vi frågade er, i vilken kanal kommer sotet att fästa sig mest och bli svårare att få bort? Svaret är givet, den högra kommer att ge er bäst dragförmåga och ha den längre livslängden, ytan är klart lenare och starkare. Det som är vanligast idag ute på marknaden är just dragningar som den vänstra bilden visar. Båda kanalerna är godkända av sotaren och priset är samma, men arbetet är utfört av olika hantverkare, den högra är utförd av oss. Kvalitén beror alltid på vilken tid man lägger ner och hurdan yrkesskicklighet man har som hantverkare.
Om vi går tillbaka till den övre största bilden så kan man urskilja att den keramiska massan lossnat i sjok, detta är en varning, när någon säger att det räcker med två dragningar så pratar de i nattmössan, ni kan själva se vad som händer efter kort tids användande och den mekaniska påverkan som också sotning utgör. Det som visar ett gott resultat är att hörnen är runda ordentligt, och bruklagret bör vara minst 1,5-2 cm för att ha en stabil kropp(detta på den tunnaste delen). Här hade de dragit på ett par mm, lite välling. Så när ni frågar någon som lagar skorstenar, fråga om hur många ggr de drar och om de väntar mellan dragningarna. Nu debiterar man meterpris, men en ändring är tvungen att ske med tanke på rotavdraget. Ärligaste är att kunden betalar säckarna med bruk och transport och sedan arbetstiden som man kan få avdrag för.
Vad slags bruk eller keramisk massa använder man och vad består den av? Innehållet är alltid hemligt, men detta kan avslöjas att den innehåller en cementartad del som reagerar med en ballast, en komponerad form som cementen binder ihop och skall tåla höga temperaturer. En del pratar om olivinsand eller lavasand, bara tillverkaren vet och är tyst. Vi på Eskilstuna Kakelugnsmakeri använder oss av ett fabrikat som heter Technoseal kanalcement. Detta bruk har vi bra erfarenhet av , vi har använt andra sorter men dem nämner vi inte, för de höll inte samma mått som detta.

 

 

Trendande artiklar

Dela den här artikeln